Klubb Kramfors

This is a club for all with anknytning to Kramfors. This klubb is for swedish as well as internationella members. Everybody is welcome as members.
All we ask of you is that you are genuinely interested in the city of Kramfors in the hjärtat of Ångermanland, Sweden.
Inlägg som kan tas bort av admin.
Förtal och/eller personangrepp och andra kränkande inlägg. Inlägg som innehåller pornografi och olovliga våldshandlingar samt uppmaningar till kriminell verksamhet. Kommersiell reklam av firmor samt av natur som ser mer ut som direktreklam. En del inlägg som har väldigt lite värde för gruppen som helhet. Inlägg av politisk natur som uppmuntrar till debatt. Inlägg med konversationer mellan medlemmar och medlemmar med admin som återges i citat eller egen tolkning i forumet om det inte finns en överenskommelse om annat mellan parterna.
Upphovsrättskyddat material är varje inläggares eget personliga ansvar och tas inte bort om det inte finns begäran av den som har upphovsrätten.