Купува - продава в Дания

Публикуване на обяви за търсене и предлагане на стоки и услуги на територията на Дания.
Place ads about supply and demand of goods and services on the territory of Denmark.
Placer en efterspørgsel og udbud af varer og tjenesteydelser i Danmark.
Екипът си запазва правото да изтрива коментари, които противоречат на настоящите oбщи условия, съдържат порнографски характер, подтикват към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез със законодателствата на Европейския съюз, Кралство Дания и Република България!!!