‫כוכב הצפון - תל אביב‬

קבוצת כוכב הצפון מיועדת לתושבי שכונת כוכב הצפון. מטרת הקבוצה לדון בפרויקטים קיימים ועתידיים בשכונה ודרכי הפעולה לקידומם או לדחייתם. בקבוצה זו יוכלו התושבים להעלות בעיות, עצומות ופתרונות הקשורים בשכונה וברווחת התושבים. כמו כן, ניתן גם לשתף בקבוצה זו תמונות וסיפורים המתארים את הווי השכונה.
פרסומות מסחריות מוגבלות לאחת בשבוע ובתנאי שיש התחייבות למתן הטבה, הנחה לתושבי השכונה החברים בקבוצה. פרסומות / מודעות אשר לא יכבדו כלל זה ימחקו ללא התרעה.

כוכב הצפון בוויקיפדיה, בתקווה שבעתיד לא נצטרך להסתמך על שירותיה של שכונת שיכון ל'
http://he.wikipedia.org/wiki/כוכב_הצפון_(שכונה)