KOK PASIR , TUMPAT

Kumpulan perbincangan warga Kg. Kok Pasir, Tumpat, Kelantan. Perkembangan semasa Kampung Kok Pasir Tumpat.