Kontakty biznesowe

Regulamin grupy
1. Celem grupy jest poszukiwanie kontaktów biznesowych
2. Uczestnik grupy wpisuje zapotrzebowanie
3. Po wpisaniu zapotrzebowania uczestnik grupy zobowiązuje się dodać nowego uczestnika do grupy lub odpowiedzieć na zapotrzebowanie.
4. UWAGA - UWAGA - UWAGA
Uczestnik, który odpowiada na zapotrzebowanie wpisuje w odpowiedzi MAM KONTAKT, a szczegóły kontaktu podaje w kontakcie prywatnym!!!! To ważne gdyż chodzi o ochronę danych osobowych.

Informacje dodatkowe:
Grupa docelowo będzie miała charakter zamknięty. Do grupy będą miały tylko dostęp osoby, które są czynne czyli takie, które KONTAKTUJĄ. Raz w miesiącu będą miały miejsce spotkania grup w różnych miastach Polski, w celu wymiany kontaktów oraz rozwoju biznesu!!