Köp & sälj grejer i Gävleborg

Hej, jag heter Naomi, jag är ny admin för denna grupp. Jag vill önska alla nya välkomna, och jag är glad över att ha er andra "gamlingar" här. Detta är då helt enkelt en grupp för att köpa och sälja saker i Gävleborgs län. Spam kommer inte att tolereras, respekt är bra!

Regler:

Lägg din bild i rätt album, där den hör hemma.

När din vara blir såld, ta då bort annonsen, tack.

Var snäll och skriv ut storleken, priset OCH var du bor i beskrivningen, skriv även om du är villig att köra varan till köparen eller om du är villig att möta köparen någonstans.

VIKTIGT: OM DU AGERAR OÄRLIGT, OM DU TAR NÅGOT UTAN ATT BETALA, OM VARANS SKICK INTE ÖVERENSSTÄMMER MED DIN ANNONS, SÅ KOMMER DU ATT TAS BORT FRÅN GRUPPEN! Jag har noll tolerans för fusk, lögner och o-ärlighet.

Missförstånd kommer att/ska tas privat. (thank you for the translation, Malin!)

Hi, I'm Naomi, the new admin here, and welcome to anyone new, and I'm glad the rest of you old timers are here. This is a simple page for buying and selling things in the Gävleborg area. Spam will not be tolerated, respect is a good thing!

Rules are:

Post your pic in the album it belongs in.

When your item sells, remove the ad, please.

Please be sure to put the size, how much you want, AND location in your pic description, and also if you're willing to drive it or take it somewhere for pick up.

IMPORTANT.... IF YOU ARE CAUGHT ACTING DISHONESTLY, IF YOU TAKE SOMETHING WITHOUT PAYING, IF YOU SELL SOMETHING THAT YOU HAVE MISREPRESENTED, YOU WILL BE REMOVED. I have zero tolerance for cheating, lying, or dishonesty.

Misunderstandings will/should be handled privately.