Koreanistika FFUK (skupina)

Oficiální uzavřená skupina studentů a pedagogů semináře koreanis...tiky FFUK. Skupina slouží k interní komunikaci v rámci oboru a je určena jen studentům, pedagogům a absolventům koreanistiky.