Košice-Krásna

Krásna (v minulosti Krásna nad Hornádom (Síplak) a Opátska (Opácka), maď. Abaszéplak/Széplak a Széplakapáti) je mestská časť Košíc, súčasť okresu Košice IV.
Prvá písomná zmienka o obci Krásna pochádza z roku 1143. Po druhej svetovej vojne sa stala súčasťou mesta Košice. V Krásnej žije 4285 obyvateľov a dodnes si sčasti udržiava vidiecky charakter.
Niektoré historické názvy obce Krásna
1219 - abbas de Zebloc
1255 - Sceplok
1280 - monast. Zceplak
1288 - villa Zeplak
1327 - poss. Zyplok
1328 - Zeplak
1335 - poss. Sceplok, Sceplak
1337 - Zeplak
1808 - Széplak
1906 - Siplak
1918 - Krásna nad Hornádom