Kirat Rai Yayokkha Bhaktapur

किरात राई यायोक्खा भक्तपुर जिल्ला भेला समिति मिति २०६५ साल जेष्ठ ६ गतेको दिन केन्द्रिय सचिव दिवश राई र केन्द्रिय सदस्य प्रबिन पुमा ज्यूको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो । यस भेलाले निम्नानुसार पदाधिकारीहरु रहेको किराया जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरको गठन गरियो ।

तपशिल
पद नाम ठेगाना हाल
अध्यक्ष परशुराम राई बुईपा ४ खोटाङ्ग मथिनपा ७ भक्तपुर
उपाध्यक्ष दशमति राइ बुईपा ३ खोटाङ्ग मथिनपा ७ भक्तपुर
उपाध्यक्ष जनीकुमार राई जुवु सोलु झौखेल भक्तपुर
सचिव भगसेर चाम्लिङ्र्ग अर्खोले ४ खोटाङ्ग मथिनपा ७ भक्तपुर
सह सचिब ज्ायप्रकाश राई बुईपा ४ खोटाङ्ग ७ भक्तपुर
कोषाध्यक्ष न्ाविन चाम्लिङ्र्ग बुईपा ३ खोटाङ्ग मथिनपा ७ भक्तपुर
सदस्य ल्ाखुरानी राइ बुईपा ३ खोटाङ्ग मथिनपा ७ भक्तपुर
सदस्य दुर्गादेबि राई बुईपा ३ खोटाङ्ग मथिनपा ७ भक्तपुर
सदस्य भिमवहादुर राई नुन्थला ३ खोटाङ्ग मथिनपा ७ भक्तपुर
सदस्य चित्रकुमारी राई बुईपा २ खोटाङ्ग मथिनपा २ भक्तपुर
सदस्य शुाक्र राई बुईपा ३ खोटाङ्ग मथिनपा ७ भक्तपुर
सदस्य राजेश चाम्लिङ्र्ग बुईपा ४ खोटाङ्ग मथिनपा ७ भक्तपुर
सदस्य श्ाुशिला चाम्लिङ्ग बुईपा २ खोटाङ्ग मथिनपा ७ भक्तपुर
सदस्य भिमराज राई बुईपा ३ खोटाङ्ग मथिनपा ७ भक्तपुर
सदस्य निरेन्द्र राई सल्ले ५ खोटाङ्ग मथिनपा ७ भक्तपुर
सदस्य कोपिला राई ईन्द्रणी पोखरी खोटाङ्ग मथिनपा २ भक्तपुर
सदस्य विबेक राई रतन्छा खोटाङ्ग मथिनपा १४भक्तपुर
सदस्य मालती राई खोटाङ्ग मथिनपा १४भक्तपुर
सदस्य प्ा्रकाश राइ खोटाङ्ग मथिनपा ७ भक्तपुर