Kurdistan Student Union

Kurdistan Student Union ble opprinnelig stiftet i 1982 av Haci Akman, og vi har nå gjenopprettet arbeidet med foreningen.

KSU har som mål å bidra til kunnskap om den kurdiske befolkningen både i diaspora, og situasjonen i Kurdistan.

KSU fungerer som en nøytral plattform der vi tar avstand fra enhver tilknytning til partipolitikk og livssyn. Hensikten med dette er å skape en fellesskapsfølelse, og dermed unngå segregering.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regler for KSU kommunikasjons– og diskusjonsforum.

- Denne siden ble opprettet som et kommunikasjonsforum for KSU sine medlemmer, og samtidig formidle om KSU til utenforstående.

- Siden skal også brukes som et diskusjonsforum hvor kurdernes situasjon kan bli diskutert. Derfor er det viktig å holde seg til diskusjonstema.

- Respekt for at KSU er partipolitisk og religiøst uavhengig.

- KSU diskuterer om politisk situasjon i Kurdistan, men tar ikke del i en partipolitikk.

Ikke partipolitiske symboler og bilder av kurdiske ledere, men den politiske situasjonen.

- Innlegg som administratoren mener er upassende for KSU sitt formål vil bli slettet. Dette gjelder blant annet innlegg med partipolitisk – og religiøst innhold, samt usaklige og personlige meldinger som ikke retter seg mot diskusjonens og KSU sitt formål.

- Det er heller ikke lov å bruke siden til private interesser – og meldinger. Dette gjelder blant annet publisering av bilder, låter etc.

- Hvis medlemmene ikke tar hensyn til reglene, vil de bli slettet fra siden etter et varsel.

- Tillat språk: norsk, engelsk og kurdisk.

Med vennlig hilsen,
Kurdistan Student Union