Kỷ thuật trồng và chăm sóc hồ tiêu

Nhóm "Kỷ thuật trồng và chăm sóc hồ tiêu" là một tổ chức tự nguy...ện của những người có cùng chung mối quan tâm về cây hồ tiêu. Là nơi để mọi người cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như vướng mắc của mình từ đó cùng nhau canh tác hồ tiêu bền vững và năng suất hơn.
http://hotieuvietnam.vn/