Kỷ Vật Chiến Tranh (facebook.com/groups/kyvatchientranh)

Kính thưa Quý vị ở cả hai chiến tuyến trước 1975,

Chiến tranh Việt Nam đã trôi qua 37 năm, nhưng ký ức cuộc chiến vẫn còn sâu nặng trong ký ức những người tham gia cuộc chiến.

"Kỷ Vật Chiến Tranh" là những gì còn sót lại, lưu giữ lại bằng hiện vật dấu ấn của cuộc chiến đã qua.

Chúng tôi lập nhóm (group) "Ký Vật Chiến Tranh" với mục đích trao đổi, giao lưu, chuyển nhượng, mua bán… giữa những người yêu thích những dấu ấn của một cuộc chiến tranh mà không một gia đình người Việt nào trên tòan thế giới lại không biết đến.

Đối với việc chuyển nhượng, mua bán: Các bên tham gia tự chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng, mua bán của mình, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Chúng tôi khuyến khích việc đưa ra các kỷ vật ngõ hầu giúp tìm kiếm hài cốt binh sĩ của các bên tham chiến và giúp tìm lại đồng đội, chiến hữu sau gần 40 năm bặt tin tức...

Chúng tôi mong muốn có thể tổ chức các buổi giao lưu giữa những người tham chiến, nếu quý vị thực sự có cùng ý tưởng.

"Ký Vật Chiến Tranh" dấu ấn của một thời máu, lửa...

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng:

1.Không post bài mang nội dung chính trị (Không áp dụng đối với bình luận/comment). Không đả phá, lên án hoặc nói xấu nhau. Đề cao giá trị văn hóa trong trao đổi, giao lưu.

2.Cấm đăng quảng cáo.

Các nick vi phạm sẽ bị "Chặn/Cấm vĩnh viễn" mà không cần báo trước.

Địa chỉ duy nhất của nhóm: http://facebook.com/groups/kyvatchientranh