LAGAN_BÌNH THẠNH

Mạn phép tạo "nhóm này" để các cư dân La Gàn và những ai yêu thích La Gàn (Bình Thạnh) -Tuy Phong - Bình Thuận dấu yêu...Nhằm giới thiệu những gì chân thật nhất về quê hương, con người, những nét đẹp thuần nhất trong cuộc sống, trong sinh hoạt hằng ngày trên mãnh đất kiên trung này...Ngoài ra những câu bình luận "Khiếm Nhã" trưởng nhóm sẽ tự động xóa mà không cần báo trước ... Cám ơn, rất cám ơn sự giúp đỡ và lòng nhiệt thành từ quý bạn...