Hội làm Net

Group dành cho các anh em đang ngày đêm làm sản phẩm Internet.

Nên:
- Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin hữu ích liên quan đến công việc
- Hỏi đáp, thảo luận tất cả các vấn đề về phát triển sản phẩm Internet
- Giao lưu, hợp tác và hỗ trợ nhau trong công việc
- Có thể post các hình ảnh, chuyện cười liên quan đến ngành với mục đích giải trí
- Sử dụng tiếng Việt khi thảo luận

Không:
- Spam, quảng cáo, post thông tin không đúng chủ đề của nhóm
- Dùng từ ngữ thiếu văn hóa, đả kích, xúc phạm cá nhân

Rất mong mọi người tham gia nhiệt tình, vui vẻ với tinh thần xây dựng để Hội làm Net ngày càng hữu ích.