La Phù hội

☆☆☆
Hội ra đời nhằm mục đích tạo ra một sân chơi (lành mạnh) cho người La Phù nói chung và đặc biệt là giới trẻ La Phù nói riêng. Hi vọng đây sẽ là nơi giúp chúng ta trao đổi thông tin, giao lưu kết bạn, và tổ chức nhiều hoạt động mang tính chất offline :D
☆☆☆