Legal Jobs - Việc làm ngành luật

Group là nơi chia sẻ các công việc nghề luật: Luật sư, cố vấn ph...áp lý công ty, chuyên viên luật trong các cơ quan ban ngành, trợ lý luật sư, luật sư tập sự, thực tập sinh ngành luật, v.v. để thành viên có thêm nhiều cơ hội công việc hơn. Đồng thời, các nhà tuyển dụng cũng có thêm nguồn nhân sự tiềm năng hơn cho đơn vị mình.