Gamla Lerberget Öppet Forum

Gamla Lerberget Öppet Forum är en grupp som startats på initiativ av Lerbergets Byaförening (Lerbergets Byamän Ekonomisk Förening).
Här finns möjlighet att bekanta sig med byn, få information om gemensamma aktiviteter, öka kontakten mellan nya och gamla lerbergsbor, dela bilder och berättelser från förr och nu, efterlysa bortsprungna husdjur, byta växter mm.