HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU FACEBOOK BIÊN HÒA

TIÊU CHÍ CỦA HỘI

1. Tiêu chí hoạt động:
Tạo sân chơi bổ ích, gắn kết cộng đồng cho các anh chị em không chỉ ở Biên Hòa mà các nơi khác nữa được vui chơi, xả stress, tạo mối quan hệ tốt trên môi trường mạng và ngoài xã hội, tổ chức các buổi offline gặp gỡ, giao lưu các thành viên trong hội và giúp đỡ nhau cùng phát triển vì 1 thế giới ngày mai tương sáng.
2. Tiêu chí Hội viên:
Không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, địa vị xã hội. Mọi người ai cũng có thể tham gia và phát triển Hội.

NỘI QUY

(Cũng như các hội khác, Hội mình cũng có những nội quy để áp dụng cho hội. Mong các mem thực hiện nội quy để đảm bảo cho hội hoạt động tốt )

1. Các thành viên có quyền và nghĩa vụ:
- Đăng trạng thái, hình, tin bài, link, tạo sự kiện, của cá nhân, hội, bạn bè, gia đình…
- Comment (bình luận) những thông tin của mình đưa lên và của người khác.
- Like (thích) hoặc không thích các tin bài đã được đăng trên Group.
- Phát triển, giới thiệu hội viên cho hội, cùng hội phát triển.
- Chia sẽ những tin tức, sự kiện, chủ trương, đường lối do Đảng và Nhà nước phát động.
- Tham gia các hoạt động do Hội tổ chức hoặc các thành viên tổ chức.
- Báo cáo cho Chủ hội và Admin về những vấn đề sai trái của hội hoặc của các thành viên.

2. Các hành vi thành viên không được làm:
- Không đăng thông tin (Hình, Tin bài, Link, Sự kiện,…) sai trái, xuyên tạc, vu khống nhằm mục đích tuyên truyền, chống phá Đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Không đăng thông tin (Hình, Tin bài, Link, Sự kiện,..) sai trái xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
- Không đăng thông tin liên quan đến các quan điểm, luận điệu chính trị sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc tín ngưỡng, tôn giáo, làm ảnh hưởng đến khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Không đăng thông tin (Hình, Tin bài, Link, Sự kiện,..) kích động bạo lực, đồi trụy,..
- Không đưa thông tin (Hình, Tin bài, Link, Sự kiện,..) tụ tập, kêu gọi tuyên truyền - biểu tình, khủng bố, hay các biểu hiện sai trái pháp luật khác.
- Các thành viên không được thực hiện việc nói tục (bậy) trong quá trình hoạt động trên Group.
- không post bài quảng cáo... PR cho bất kì nội dung gì khác ngoài nội dung liên quan đến hội, hạn chế post quá nhiều bài mang tính cá nhân, spam,.....
- Giới thiệu cho Hội những thành viên có khả năng làm Admin.
3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ hội và các Admin:
- Thường xuyên theo dõi, quản lý các hoạt động của Hội, kịp thời chấn chỉnh hoạt động sai trái của các thành viên gồm (nhắc nhở, xóa bài đăng, đánh dấu sai phạm, xác nhận cấm thành viên).
- Tham gia và tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động tích cực của các thành viên, kịp thời xử lý các hoạt động tiêu cực.
- Tổ chức sự kiện offline gặp mặt, giao lưu nhằm tạo mối qua hệ gắn bó, thân thiết giữa các thành viên trong hội.
- Tổ chức, tham gia giao lưu với các Hội bạn nhằm tạo mối đại đoàn kết, học hỏi các kiến thức quản lý và các kỹ năng khác.
- Có thể chỉ định bổ sung thêm các Admin cho Hội.

Hội xin thông báo để các thành viên biết và thực hiện.
Trân trọng./.

Nhóm Quản Trị.