Infestation LikeZ PVP Server

-- กฏเหล็ก --
1.ห้ามฟลัด ปั้มเม้น รัวๆ หากพบ ลบโพสนั่น
2.ดันข้อค...วามตัวเองได้ 1 นาที 3 ครั่งเท่านั่น
3.ห้ามพิมพ์ข้อความหยาบคาย
4.ห้ามดักเกิด เกิดพร้อมกันได้
- กฏที่ทุกคนต้องทำตาม --
1.ห้ามเผยแพร่ข้อความเนื้อหาที่ทำให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสีย ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ
2. ห้ามเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ
3.ห้ามเเจกโปรแกรมช่วยเล่น
4.ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน
5.โพสโฆษณาชวนเชื่อ, หลอกลวง, ชักจูงให้สมัครสมาชิกเวปไซท์ต่างๆ เพื่อหาเงินเข้าตัวเอง
6.ปั้มโพสมากเกินความจำเป็น
7.ห้ามมีข้อความ, ภาพ หรือส่อถึงสิ่งลามกอนาจาร
8.ห้ามชักชวนหรือแนะนำคนในกลุ่มไปเล่นเกมส์อื่นอกจาก WarZ เท่านั้น ในกลุ่มนี้