Linh Kiếm

Cộng đồng người chơi webgame Linh Kiếm.

Nghiêm cấm:

- Chửi bậy, nói xấu, gây mất đoàn kết nội bộ.
- Quảng cáo, Spam tại Group.
- Các hình thức buôn bán, nạp xu hộ.

Bất cứ trường hợp nào vi phạm sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.

.