Linkneverdie Community

Nơi giao lưu , hỗ trợ nhau của các member Linkneverdie.

Luật:
1. Chỉ add người like page Linkneverdie
2. Không xin xỏ link.
3. Không add những account sau:
_tham gia trên 100 group
_account không ảnh đại diện
_account dưới 1 năm
4. Không quảng cáo, spam, sex, porn...
5. Không chửi bới, gây gỗ, dùng từ ngữ miệt thị người khác
6. Không teencode
7. Không đăng các trang web Crack khác lên Group. Các nhóm Crack không hề có trang web riêng chỉ có 3DM là có còn lại các trang như Skidrow, Razor .... là giả mạo! Ai đăng lên sẽ bị kick

Ai vi phạm sẽ bị cảnh cáo 1 lần, vi phạm lần 2 sẽ bị ban ngay lập tức! Ai có ý kiến thì gửi tin nhắn đến page