‫בואו לצלול לעסקים‬

בס"ד בסוכות עדיין יש לנו חלון זמן לשפר את הגורל הבא עלינו לטובה ! והיום בערב כבר הושענא רבה ! אבל איך עושים את זה ?!?!
אני שולחת לך באהבה 2 וידואיים ומאמר בנושאים:
"הפנימיות של חג הסוכות: חוכמה ושמחה לכל השנה הכיצד ?"
ו"סוכות-הושענא רבה וסגולותיה לשינוי הגורל לטובה"
מרצים: יעקב חזן מנכ"ל רפואות ואתר הבעל שם טוב לריפוי מרחוק
אור חיה דבורה מנכ"לית בית אושר.
כנסו, שתפו, הגיבו ותבוא עליכם הברכה השנה הזו לטוב, אמן כן יהי רצון !
http://www.beitosher.com/%D7%91%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%94-7-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%92%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%A8-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94.html