ชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งจังหวัดร้อยเอ็ด

บอกเล่าเก้าสิบ,ถามสาระทุกข์สุขดิบ,ความเคลื่อนไหววงการเครื่องเสียง,เทคโนโลยี หรือแบ่งจ่ายงานเครื่องเสียงในร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงได้ที่นี่ครับ...