‫לא קונים בכפרים הערביים‬

הלילה חלק מאזרחי ישראל הערבים חצו קו אדום.
פורעים ערבים יצאו לכבישים ופרעו ביהודים,
מישובים ערביים במשולש וישובים ערביים בנחל עירון
כידוע דעותיי הפוליטיות בסקאלה הפוליטית אינן
ממוקמות בימין הסרגל (מרכז).
כל האמירות המתלהמות "מוות לערבים" ודומיו אינן
קבילות מוסריות וחוקיות, מרבית אזרחיי ישראל
הערבים הם אזרחים שומריי חוק.
בעקבות מהומות אוקטובר בשנת 2000 יהודים הדירו
רגלם מישובים ערבים מעשה כשלעצמו פגע פגיעה
קשה בכלכלת אותם ישובים ערבים, עד כי פרנסי
המגזר הערבי יצאו בקריאה נואשת לציבור היהודי לחזור
ולפקוד את בתי העסק הערביים.
היום המשטרה סגרה את השוק בטירה, שוק שמידי שבת
פקדו אותו אלפי יהודים, בטוחני שסוחרי השוק הזה
ידעו לבוא חשבון עם אותם פורעים שגרמו לסגירת השוק.
את מיצוי החוק והדין נשאיר לידי הרשויות המוסמכות,
אנו כאזרחים לא נפקוד ישובים ערבים שמתוכם יצאו פורעים.