Logos, LGBTQ křesťané a křesťanky

Logos Česká republika je ekumenické společenství věřících gayů a leseb a jejich blízkých. Více informací na www.LogosCR.cz

I když je tato facebooková skupina personálně propojena se spolkem (dříve občanským sdružením) Logos Česká republika, není totožná s jeho členskou základnou. Názory obsažené v jednotlivých příspěvcích nemusí odpovídat oficiálním názorům spolku.

Jsme otevřené společenství pro křesťany bez ohledu na příslušnost k církvi a lidi hledající Boha (nemáme statut náboženské organizace).

Jsme otevřené společenství bez ohledu na sexuální orientaci i názory na ni. Vítáme kohokoli se zájmem o naše témata.

Neuzavíráme se před okolím. Chceme být v křesťanských sborech a farnostech, jichž jsme členy, přijímáni i se svou orientací.

Naším cílem je nastolit ve společnosti atmosféru přijetí, nikoli vytvořit z homosexuality novou ideologii a politicky se prosadit.

Postoj křesťanských církví o homosexualitě a stejnopohlavnímu partnerství se liší. Tak jako respektujeme příslušnost k různým církvím, respektujeme také svědomí každého z nás, jak se k těmto otázkám postaví.

Nesnažíme se sexuální a citovou orientaci homosexuálů léčit.
Vážíme si hodnot tradiční rodiny a nezpochybňujeme je, ale vzhledem ke své sexuální orientaci se necítíme povoláni k jejímu založení.

Věříme, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme.

Usilujeme žít čestným životem, Bohu milým a před lidmi pravdivým.