Lokacje filmowe

Grupa dla osób profesjonalnie zajmujących się produkcją filmową i fotograficzną, w której wymieniamy się informacjami na temat interesujących lokalizacji