Londono Lietuviai

1. Grupėje draudžiama reklamuoti kitas grupes, paslaugas ar kitus web puslapius;
2. Draudžiama kelti Youtube ar šiaip jums juokingus video klipus;
3. Draudžiami nelegalios veiklos skelbimai, pvz cigarečių, alkoholio ar kitų svaiginamųjų medžiagų;
4. Grupėje netoleruojami rasistiniai, nacionalistiniai ir kiti įžeidžiantys pareiškimai, pranešimai, skelbimai.
5. Draudžiama keiktis, necenzūriškai išreikšti savo nuomonę, užgaulioti kitus grupės narius.
6.Už taisyklių nesilaikymą, žmogiškųjų normų viešumoje pažeidimą būsite pašalinti iš grupės.