รวมพลังลูกพระธัมฯฟื้นฟูศีลธรรมโลก ชิตังเม ๆ ๆ

กฎระเบียบของกลุ่มรวมพลังลูกพระธัมฯฟื้นฟูศีลธรรมโลก ชิตังเม ๆ ๆ
1. ห้ามโพสต์ข้อความ หรือ Link พาดพิงหรือว่าร้ายถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดามารดา ครูอาจารย์และ การเมือง รวมทั้ง ข้อความ Link หรือ รูปภาพที่ลงในกระทู้ต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดีงามของไทย และไม่เป็นข้าศึกต่อการประพฤติพรหมจรรย์

2. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ Link ที่ อาจก่อให้เกิดการแตกแยก หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลหรือองค์กรใดๆ (ทั้งนี้รวมถึงข้อความที่ส่อความหมายไปในทางที่หมิ่นประมาท เจ้าหน้าที่ และผู้เล่นคนอื่นๆ โดยไร้เหตุผลอันสมควรรองรับและรวมไปถึงการใช้ชื่อ หรือนามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และทำให้เจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสียชื่อเสียง )

3. ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หยาบคาย ส่อความหมายไปในทางที่ไม่เหมาะสม หรือสร้างความเดือนร้อนและความอับอายให้แก่ผู้อื่นในการลงข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆ

4. ไม่อนุญาตให้ลงข้อความแสดงความคิดเห็น หรือรูปภาพใด ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้า รวมถึง ห้ามทำการเผยแพร่ Link ข้อความใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้า ทุกประเภท *ผู้โพสต์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อรูปภาพที่อยู่ในกระทู้ของตนเองแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การใช้รูปภาพของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต*

5. ห้ามโพสต์ข้อความเข้าข่ายในการหลอกลวง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนของผู้อื่น หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เช่น e-mail address หรือเบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ

6. ห้ามใช้เว็บบอร์ดนี้ประกาศซื้อ - ขาย สินค้าผลิตภัณฑ์ใดๆ

7. ห้ามลงกระทู้ที่มีเนื้อหาหรือข้อความซ้ำๆ กับกระทู้ที่ตนเองมีอยู่เดิมหรือโพสต์ข้อความในกระทู้อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรวมถึงการกระทำที่เป็นการก่อกวนต่อสมาชิกท่านอื่นๆ หรือทำให้กลุ่มนี้ได้รับความเสียหาย

8. ห้ามกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายผิด พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

Administrator มีสิทธิ์ลบ หรือแก้ไขทุกข้อความ และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อความที่คุณได้แสดงความคิดเห็น ยกเว้นกรณีที่ Administrator ของกลุ่มนี้ เป็นผู้ post ข้อความนั้น ๆ เอง

ทีมงานขอสงวนสิทธิในการระงับสิทธิ์การเป็นสมาชิกกลุ่ม ในกรณีที่มีรูปภาพ รวมทั้งขอลบข้อความที่ขัดต่อข้อตกลงดังกล่าว ออกจากกลุ่มทันทีที่ตรวจพบโดยมิต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือทำการเปลี่ยนแปลง กฎ กติกา และมารยาทในการแสดงความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม

ข้อแนะนำในการเป็นสมาชิกกลุ่ม
เปิดใจให้กว้าง ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น สมาชิกกลุ่มทุกท่านควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มรวมพลังลูกพระธัมฯฟื้นฟูศีลธรรมโลก ทุกๆ ท่าน และใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา ดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ในทันที จะพิจารณาดำเนินการตามกฎระเบียบต่อไป ขอขอบคุณ

ปล.เนื้อหาและความคิดเห็นต่างๆบนหน้ากระดานสนทนากลุ่มถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายส่วนตัวของสมาชิก
กฏระเบียบนี้ถือว่ามีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ว่าสมาชิกจะอ่านหรือไม่..

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและโครงการต่าง ๆ ของวัดพระธรรมกาย
๒. เพื่อให้สมาชิกได้สั่งสมบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ
๓. เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมให้หวนกลับมาเฟื่องฟูครอบคลุมไปทั่วทั้งโลก

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ...