Những câu chuyện kể về Luật Nhân Quả

Hãy chia sẻ chững câu chuyện, bài viết, hình ảnh, video về Luật Nhân Quả, để mọi người có thể hiểu rõ hơn.

Muốn biết nhân đời trước
Xem hưởng quả đời này
Muốn biết quả tương lai
Xét nhân gieo hiện tại
Người mà tâm chân chánh
Mọi người hướng thiện theo
Việc làm hợp lý lẽ
Khắp nơi được an vui
Người mà hư tâm tà
Tham sân dần phát triển
Làm việc mà tùy tiện
Tự rước họa vào thân

* Chú ý: Group không hoan nghênh các bài viết liên quan đến quảng cáo, spam, hình ảnh phản cảm, chính trị, phê phán tôn giáo. Mọi thành viên khi post bài của mình phải xem nội dung có phù hợp với ý nghĩa của Group hay không và thành viên sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung mà mình post.