Trường Trung Học Phổ Thông Lương Tài 2_Bắc Ninh

Group THPT lương tài 2 là một phi lợi nhuận, phi tôn giáo, phi chính trị. Nhóm được lập ra với mục đích chia sẻ, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống sinh viên


I. Nội quy chung:
THPT LƯƠNG TÀI 2) là một nhóm phi lợi nhuận, phi tôn giáo, phi chính trị. Nhóm

được lập ra với mục đích chia sẻ, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống sv. Để Group) là một nơi sinh hoạt lành mạnh và bổ ích, thành viên cần lưu ý những điểm như sau:

1. Các thông tin, trao đổi trên diễn đàn không được mang nội dung thiếu lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục, pháp luật nước VN.
2. Các thông tin, trao đổi trên diễn đàn không được mang nội dung và ngôn ngữ có tính khích bác, kích động, bôi nhọ và lăng nhục xúc phạm danh dự con người.
3. Các thông tin, trao đổi trên diễn đàn phải tôn trọng vấn đề bản quyền (nếu có).
THPT LƯƠNG TÀI 2 không chủ trương, không khuyến khích và không hỗ trợ mọi hình thức, hoạt động và thông tin bất hợp pháp.
II: Quy định của các Admins và Member
Đối với Admins:
Admins là những thành viên của diễn đàn được đề cử để mang trách nhiệm điều hoạt diễn đàn.Trách nhiệm Admins:
- Phải giữ thái độ trung lập trong tất cả tình huống
- Thường xuyên sinh hoạt.
- Theo dõi và điều hợp các chủ đề để duy trì nề nếp sinh hoạt của nhóm
- Chỉnh và xoá các chủ đề không thích hợp.
- Trả lời và giúp đỡ các thành viên những thắc mắc về cách sử dụng các chức năng của nhóm.
- Trả lời và giải quyết những thắc mắc, ý kiến, góp ý của thành viên.
- Khi thực hiện giải quyết những vấn đề vi phạm phải nêu rõ thành viên nào vi phạm và hình thức xử lý
- Giải quyết các tranh cãi

Đối với member:
- Tuân thủ nội quy chung đã đưa ra ở trên.
- Tạo chủ đề, gởi thắc mắc, gởi trao đổi đúng nơi quy định.
- Tạo chủ đề và tiêu đề có nội dung rõ ràng, cụ thể, hạn chế những trùng lặp của các topic.
- Gìn giữ tài khoản và cập nhật thông tin cá nhân (e-mail, thông tin liên lạc...) khi có những thay đổi.
- Hạn chế dùng diễn đàn làm phương tiện quảng cáo.

III: Quyền lợi:Mọi thành viên có quyền tham gia sinh hoạt một cách bình đẳng trên diễn đàn.
Quyền lợi của Admins:
- Có quyền quyết định và xử lý những vấn đề vi phạm trong nhóm.
- Có quyền tham gia mọi chủ đề như những thành viên khác.
- Có quyền tham gia vào những chủ đề liên quan đến việc điều chỉnh, cải tiến, đường hướng sinh hoạt của diễn đàn.
-Có quyền chỉ định quyền quản trị sau khi có sự thống nhất giữa các admin đương nhiệm

Quyền lợi của member:
- Có quyền tham gia post bài, comment trong nhóm...
- Có quyền đề đạt ý kiến nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của diễn đàn.
- Có quyền phản ánh ý kiến cá nhân nhưng phải rõ ràng, rành mạch, có văn hóa.
- Có quyền đề đạt chính mình và những cá nhân khác cho công tác quản lý
- Chia sẻ những kinh nghiệm về học tập, cuộc sống sv...( chia sẻ thông tin nhà trọ, cách học tập những môn học khó, những tài liệu hay...)

IV. Quy định các bài đăng
- Cấm tuyệt đối chửi thề, dung những từ ngữ như thô tục
- Bài viết gởi phải đúng quy định, hạn chế sự trùng lặp các topic.
- Bìa viết không được mang nội dung quá riêng tư như: bùn wa, chán wa, hum nay tui…. Ít nhất có vài điểm chung để mọi người chia sẻ vì đây là một cộng đồng sv thu nhỏ
- Bài viết không được mang tính chất đả kích nhau
- Bài viết không được có nội dung mang tính bất hợp pháp như trao đổi thông tin thẻ tín dụng, đánh cắp mật khẩu, tấn công và tạo dung hại, trái pháp luật.
-Các bài viết vi phạm sẽ bị xóa không cần báo trước.
Những tài khoản vi phạm sẽ được cảnh báo và bị vô hiệu hóa nếu tái phạm nhiều lần.