Lưu bút học trò

“Tớ ngược nắng... ngược gió... để tìm cậu... Đó là khi nắng bắt đầu len lỏi qua những tán cây xanh màu hy vọng, là khi gió đã bắt đầu nổi lên từ những gợn sóng xanh màu da trời...”

Nhắm mắt lại, nghĩ về một điều gì đó... Một chút thôi... cho yêu thương quay về...