English Listening Skills - Nhóm luyện nghe tiếng Anh

[13*] Nhóm dành cho những bạn thích nghe tiếng Anh và/hoặc muốn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh.

Những bạn muốn đăng bài trong nhóm chú ý điểm sau:
- http://fb.com/487569714676603

Những link hay trong nhóm:
- bộ sưu phim, giáo trình ... luyện nghe: http://fb.com/492720614161513