50 บาท รวมส่ง (เสื้อผ้า)

*** กลุ่ม 50 บาท รวมส่ง (เสื้อผ้า) ***
กฎระเบียบ (28/03/2558)
ห้องนี้ขายสินค้าได้ทั้งมือหนึ่งและมือสอง เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ฯลฯ
- ราคาสินค้าไม่จำกัด และให้แจ้งราคารวมส่งด้วยเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า
- ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า
- มีตำหนิตรงไหนแจ้งให้ลูกค้าทราบ
- ระบุธนาคารที่โอนให้ชัดเจน
- ห้ามฝากร้าน , ห้ามเปิดหาร , ห้ามเปิดจอง , ห้ามแปะลิ้งค์
- ห้ามแชร์ลิ้งค์ในการลงขาย
- ห้ามขายอาหารเสริม
- ขายแล้วลบโพสต์ + รูป
.............................................................
ขั้นตอนการลงทะเบียน
รหัสสมาชิก
- รหัสธรรมดา A , B , R , G , P , Best ฟรีค่าสมัคร
ในกรณีเปลี่ยน Facebook หรือ โดนบล๊อค จะต้องสมัครขอรหัสสมาชิกใหม่
(โพสต์ทุกโพสต์ต้องรอการอนุมัติจาก Admin)
- รหัส VIP xxxx ค่าสมัคร 50 บาท ใช้ได้ตลอดชีพ
กรณีเปลี่ยน Facebook หรือ โดนบล๊อค จะต้องเสียค่าสมัครใหม่เพื่อขอรหัสสมาชิกใหม่
(เมื่อโพสต์แล้วโพสต์จะขึ้นหน้ากลุ่มโดยไม่ต้องรอการอนุมัติ)
...............................................................
- สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา ใบขับขี่ หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้
- สำเนาหรือภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชี
- ชื่อ - นามสกุล
- ที่อยู่ปัจจุบัน
- เบอร์โทรศัพท์
- ชื่อ Facebook

*** เอกสารทุกอย่างให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย (ใช้เฉพาะการซื้อขายออนไลน์เท่านั้น) ***

*** ต้องการรหัสแบบไหนแจ้ง Admin ด้วยนะคะ ***

*** ติดต่อสอบถาม Admin : Mable Art ***