EXO-L loạn nhịp vì EXO

Chào mừng các EXO-L đến với Group "EXO-L loạn nhịp vì EXO"
Hội t...ụ Fan EXO (EXO-L) từ khắp mọi nơi trên đất nước tạo thành một đại gia đình EXO-L mạnh mẽ luôn thương yêu và hết lòng vì EXO và cá nhân mỗi thành viên!!! WE ARE ONE!!!