Home online jobs-Otthoni internetes munkát

Offers-Advertisements-Buy-Sell. A person is only entitled to give up advertisements, if at least 10 persons lyel expands the group. Otherwise, exclusion acts.
Keres-Kínál-Hírdet. Egy személy csak abban az esetben jogosúlt hírdetés feladására, ha legkevesebb 10 személyel bövíti a csoportot . Ellenkező esetben kizárással jár.