Udruga Mala šapa Novska

*O nama
Udruga za zaštitu životinja "Mala šapa" Novska

*Cilj
Naš cilj je ukidanje svih oblika zlostavljanja, mučenja i eksploatacije životinja od strane ljudi, edukacija ljudi o odgovornosti prema životinjama, te iniciranje gradnje skloništa za napuštene životinje.

*O udruzi
Udruga za zaštitu životinja osnovana sa svrhom promicanja, razvitka i unapređenja dobrobiti životinja, te pomoći pri osiguranju sigurnog smještaja napuštenim životinjama.

*Opis
Udruga "Mala šapa" Novska djeluje na području Novske i okolice, zasad nemamo vlastito sklonište za životinje, stoga se uzdamo jedino u pomoć dobrih ljudi koji su spremni privremeno prihvatiti napuštenu životinju do udomljenja.

*Opće informacije

ŽIRORAČUN: 2340009-1110522299

Kontakt:
098-634-666 Martina
091-5814-006 Josip
091-3007-860 Samanta

FB stranica:
https://www.facebook.com/malasapa