hội những ai yêu manga, là otaku, thích nhật bản, mọi thứ về vẽ

Đây là một cộng đồng A-M
Group chứa những người thích văn hóa nhật, Game, Anime, Manga, Drawing ,...

Luật của group*

- Không chứa người bt ở đây :v
- Post những gì liên quan đến A-M-V-G-D
- Cấm Art Thief (ăn cắp tranh)
- Tôn trọng người khác
- Không xúc phạm
- Cấm war. sẽ xóa + block ngay lập tức
- Cấm quảng cáo, spam
- Lâu không hoạt động sẽ bị kick (nếu k muốn thì báo cáo lý do)
- Hentai allowed :3
- Những người nào thấy spam mak k trình báo cho ad mak còn tiếp tay ủng hộ cmnt hay like tôi bắn ngay và lun
- post spam tôi cũng bắn k cần nói nhìu mỗi người phải có ý thức kỉ luật trong này ai vi phạm cứ thế mak thi hành
-Thân-