Mang Yêu Thương Xếp Vào Quá Khứ :">

1. bạn đang đọc Stt àh.
2. bạn ko thể đọc chữ ''B'' mà 2 môi của bạn ko chạm vào nhau.
3. bạn đang làm thử điều thứ 2.
4. bạn đang cười thì fải?
6. bạn là boy hay girl?
7. bạn đã bỏ wa điều thứ 5
8. bạn đang nhìn lại điều 4 và 6
9. Bạn Vẫn thở được khi đang thè lưỡi ra
10. thấy vui kết bạn với mình mần wen nhé!