Tanora Mpandalina Politika(T.M.P)

NY TOKONY HATAO:Natao ity groupe ity mba hifanakalozana sy hifampizarana hevitra ho antsika tanora.Tanora milaza ny marina sy tsy ho voafitaka fa hahalala ny tena zava-misy marina.
NY TSY AZO ATAO: Ny fanavakavahana, ny fanambanina,ny manompa olona,ny mitenin-dratsy.