3.ULUSLARARASI MARDİN RESİM SEMPOZYUMU / INTERNATIONAL MARDIN PAINT SYMP

ULUSLARARASI MARDİN RESİM SEMPOZYUMU / INTERNATIONAL MARDIN PAINT SYMP

KÜRATÖRLER/CURATORS

ŞERİF KİNO / FAHİR KUZU