Overseas Filipino Workers

"Ang TRABAHO ay bunga ng pagtitiis, katiyagaan at kasipagan" -Admin Nathaniel Senesio