marmara üniversitesi güzel sanatlar fakültesi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu 20 Temmuz 1982 tarihinde yüksek öğretim yasası kapsamında Marmara Üniversitesi bünyesine katıldı ve "MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ" adını aldı. Fakülte 1986'de Beşiktaş Akaretler'den Acıbadem kampüsüne taşındı. Bugün Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesi kapsamında Resim, Grafik, Tekstil, İç Mimarlık, Geleneksel Türk Sanatları, Heykel, Seramik-Cam, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Sinema-Televizyon, Fotoğraf, Temel Sanat Eğitimi, Canlandırma-Film ve Müzik Bölümü olmak üzere onüç bölüm bulunmaktadır.
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu 1 Kasım 1955'de Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. 1956'da eğitim programını geliştirmek ve görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek üzere Prof. Dr. Adolf Schneck danışman olarak görevlendirildi. 1957'da eğitime başlayan Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda Dekoratif Resim, Grafik Sanatlar, Seramik, Tekstil Sanatları, Mobilya ve İçmimarlık bölümleri olmak üzere beş bölüm bulunuyordu. 1962'de eğitim programında yenilemeler yapılarak dört yıllık lisans eğitimine geçti. Bauhaus ekolü ile kurulan kurumun hedefi; çağın gereksinim duyduğu yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi ve uygulamacı bireyler yetiştirmekti. Bu hedefle, eğitim programları sürekli yenilendi.
Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda; Prof. Dr. Adolf Schneck (1956-57) kurucu yönetim danışmanı olarak ve sonrasında Prof. Dr. Sabri Oran (1956-58), Hayrullah ÖRS (1958-61), Cevdet Koçak (1961-65), Prof. Dr. Safa Ş. Ergün (1965-67), Hakkı İzzet (1967-71), Prof. Mustafa Aslıer (1971-77), Prof. Erol Eti (1977- 80) ve Prof. Tankut Öktem (1980 - 82) Müdürlük görevinde bulundular. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde; Prof. Dr. Fehiman Tekil (1982-85), Prof. Mustafa Aslıer (1985-91), Prof. Erol Eti (1991-97), Prof. Hüsamettin Koçan (1997 -2006), Prof. Nazan Erkmen (2006-11) ve Prof. Çiçek Derman (2011-12) Dekanlık görevi yaptılar. Şu anda Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın dekanlık görevini sürdürmektedir.
http://gsf.marmara.edu.tr/