Mật Mã Xanh

Danh sách web hack và giả mạo facebook

www.sukienthongbao .com
www.traothuongkhachhang .com
www.phimtet2015 .com

Những trao web này được tao ra nhằm lấy dữ liệu tài khoản.Rồi sau đó đăng nhập ẩn danh và tự động đăng bài trên các nhóm!Mình sẽ luôn cập nhật danh sách này để các bạn cảnh giác.!

Những bạn đăng sản phẩm trên Mật Mã Xanh vui lòng chuyển qua nhóm https://www.facebook.com/groups/Manumstore/
Lưu ý: khi đăng bài trên nhóm không được sữ dụng auto và những nội dụng thiếu lành mạnh.! Chúc các bạn 1 ngày tốt lành