Mauritius Online Buying And Selling (Acheter / Vender lor facebook bazar)

POSTER tou seki to envi gratis lo

admin Zom: kan ena pou met toi dehor mo vine dire li direk:
pena pou groupe tou ban marchand pistache pou fer tapaz
nou donne zot tou zot chance
zika marchand letchis, gato piments tou

Pena Gamat lor sa groupe la: ni laguerre: nou pa koz personne: nou vine travail direk

si to p bizin vender aster: PA BIZIN AJOUTE personne toi - vine poster gratis

SA GROUPE LA GRATIS SA


si to p rod website alle lor gros site lokal: orange.mu direk .