ေမာ္လျမိဳင္သားေမာ္လျမိဳင္သူမ်ားဆံုဆည္းရာဂရု

အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလံုးမဂၤလာပါလို႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္....
ဤ Group ကို ၀င္ေရာက္လာတဲ့ေမာ္လၿမိဳင္သား/သူမ်ား
အားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္စရာ နဲ႔ျပည့္စံုၾကပါေစ ...

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၏ သဘာ၀အလွ ႏွင့္
႐ိုးရာဓေလ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ စာေပဗဟုသုတမ်ား
အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈရေစမည္႔
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ဖြင္႔ဟေစခ်င္တဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႔
ဤ" GROUP "ေလးကိုတည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္

အေ၀း၊အနီး "ေမာ္လၿမိဳင္"သားတို႔၏
အလြမ္းေျဖရာေလး ၁ခု ျဖစ္ပါေစ....

မည္သည္႔ရည္ရြယ္ခ်င္ႏွင္႔ၿဖစ္ေစ...
" GROUP "ႏွင့္မဆိုင္သည့္ postsမ်ား ၊Status မ်ား
ရိုင္းၿပညစ္ညမ္းသည္႔Photos မ်ား၊memberအခ်င္းခ်င္း
အၿငင္းပြားေသြးကြဲေအာင္ၿပဳၿခင္းမ်ားေတြ႔ရွိပါက
အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွခ်က္ခ်င္း ထုတ္ပစ္ပါမည္..

ပံု...အက္မင္မ်ားအဖဲြ႕