Missing dog skåne

Välkommen till Missing Dog Skåne!
--- ett nätverk av frivilliga ---

Lägg gärna till vänner, som har hund, i gruppen

MDS är en helt ideell och oberoende grupp som vi som administrerar sidan sköter på vår fritid. Detta innebär att vi inte alltid är på plats. Behöver du snabb hjälp, ring oss! Du kan nästan alltid nå oss per telefon. Svarar vi inte - ring igen efter en stund eller lämna ett meddelande, så ringer vi upp så snart vi kan. Har du polisanmält din hunds försvinnande? Om inte, gör det direkt!

I en efterlysning vill vi ha med så mycket som möjligt av följande information:

1) En BILD av hunden.
2) Vilken KOMMUN det gäller
3) Hundens NAMN, RAS (om det är en blandras, skriv vilken ras den liknar) ÅLDER och KÖN (om tik: löper hon?/om hane: löptik i närheten?)
4) VAR och NÄR hunden försvann? (Uppge gärna en adress, samt åt vilket håll den försvann (om du vet). Är hunden hemmahörande i det område den försvann i eller är den på okänd mark?)
5) Vad hände när hunden försvann?
6) Hur är hunden? Beskrivning om den är avvaktande, rädd, farlig, tycker om andra hundar, barn, el dyl. Kan man locka till sig hunden eller ska man ringa dig direkt man ser honom/henne?
7) Skriv om den har halsband och koppel på sig eller inte (handlar om huruvida den kan fastna):
8) Skriv om hundens försvinnande är polisanmält (du bör polisanmäla om du inte har gjort det när du skriver efterlysningen)
9) Skriv om hunden är chipmärkt/öronmärkt (Har du registrerat din hund så att man får upp dina uppgifter när man läser av chippet? Har du samma telefonnummer som när du registrerade hunden? Annars kan upphittare inte nå dig!)
10) DITT NAMN och TELEFONNUMMER

Det är bra om du är tydlig och talar om hur gruppens medlemmar kan hjälpa till på bästa sätt.

I efterlysningen lägger vi sedan i samråd med dig in tider för sök. De medlemmar som vill/kan hjälpa till att leta efter hunden sluter upp.

Vi ber våra medlemmar att DELA inlägg så att de sprids. Kan man hjälpa till att leta så skriver man det i loggen, så planerar vi utifrån hur många som kan söka.

Mvh admins: Nina Ros, Annkatrin Eide, Erika Starfield, Sara Englund, Sara Creedo och Thomas Johansson