Medborgarlön istället för arbetslinjen

Syftet med denna sida är att samla folk som vill verka för att medborgarlön ska ersätta arbetslinjen. Här kan vi diskutera och ge varandra tips. I gruppen håller vi oss till ämnet, har en god samtalston och respekterar varandras olika synsätt.

Vi som samlas här har olika idéer om hur en medborgarlön (basinkomst) ska konstrueras och finansieras, men vi är överens om att alla har rätt till en generell och villkorslös basinkomst (utan krav på motprestation) som går att leva på.

Vårt mål är att någon form av basinkomst införs. I ett första steg vill vi bygga upp en stark gräsrotsrörelse. Hittills har det startats grupper på drygt 15 ställen runt om i landet. Kontaktuppgifter till grupperna hittar du på http://basinkomst.nu/kontakt/

Ni som bor på andra orter, starta gärna grupper där ni bor. Vill ni ha hjälp med tips, kontakter, föreläsningar mm, kontakta [email protected]

Vill du följa vad som händer runt i Sverige och världen kan du göra det på www.facebook.com/BasinkomstMedborgarlon.

---

Den fulla sysselsättningens tid är förbi, den kommer aldrig åter. Arbetslöshet är strukturellt orsakad - färre behövs för att producera det vi behöver. Att då plädera för arbetslinjen, som görs över blockgränserna i svensk politik, leder bara till förnedring på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

De sjuka och arbetslösa piskas till att ta vilket arbete som helst eller in i statliga åtgärdspaket. Istället för att dra nytta av den nya tekniken tvingas vi in i ett system där vi bara ska springa fortare och fortare. Ett system där inte bara allt fler människor sliter ut sig, utan även hela jorden slits ut.

Arbetslinjen bygger på en tro om evig tillväxt, att vi i evighet ska kunna producera, förbruka och jobba allt mer. Detta är en fysikalisk omöjlighet. Det är dags att vi hittar en annan väg. Med medborgarlön kan vi bromsa samtidigt som inte någon ställs utanför, alla får ta del av de resurser som vi har.

Vi måste skapa en grundtrygghet som gör att människor vågar steget mot det nya och annorlunda, utan att behöva oroa sig för sin försörjning. Kreativitet kan frigöras, men den låter sig inte utvecklas i ett samhälle som vilar på rädsla och utsatthet. Undersåtarna måste bli medborgare.

Aldrig har läget varit mer lämpligt än nu att införa medborgarlön. Stäng Arbetsförmedlingen, bort med sjukkassor och socialbidrag. De innebär förnedring, kontroll och myndighetsjakt. Lägg de pengar som i dag går till a-kassa, sjukpenning, socialbidrag, barnbidrag, studiebidrag, företagsstöd, pension, jobbskatteavdrag mm i samma påse och skriv "medborgarlön" på den och vi har en bra grundplåt, även om mer krävs för att nå en rimlig nivå. Samtidigt sparar vi summor genom avskaffandet av alla kontrollanter och administratörer.

Dags att lägga arbetslinjen på historiens soptipp!

Initiativtagare till denna sida är Lasse Ekstrand och Lennart Fernström. De administrerar den också tillsammans med Martin Jordö.