ЗАР МЭДЭЭЛЭЛ

1. Нэг зараа олон дахин давтаж оруулахгүй байх /Spam/
2. Садар самуун сурталчилсан контент оруулахгүй байх /+18/
3. Шайр болон Лайк гуйсан пост оруулахгүй байх
4 .Сайт болон блог сурталчилсан мэдээний холбоос оруулахгүй байх