‫עמותת מפרקים צעירים‬

עמותה לילדים ולצעירים עד גיל 50 החולים בדלקות מפרקים.
www.mifrakim.org.il
למצטרפים חדשים - נא לשלוח הודעה למנהלת הקבוצה עם הבקשה, וכן את הקשר והסיבה.
ללא זה, לא נוכל לצרפכם אלינו לקבוצה.