‫MIRSHAM- מרש"ם‬

Israeli Medical Residents Organization
מתמחים למען איכות הרפואה בישראל

העמותה תחתור ל:


1. ייצוג מסודר והגון של מתמחים לרפואה
2. תנאי העסקה ראויים לרופא
3. מספר סביר של תקנים במחלקות, יחס חולים:רופאים הולם
4. שוויון בתנאי הקבלה להתמחות ולתת ההתמחות
5. שעות עבודה סבירות- קיצור התורנויות
6. הרמת ראשם של הרופאים הצעירים בארץ!